Sunday, January 2, 2011

Random


Tu mujhe jaanta hai.... Main tujhe jaanta hun...
ab yahi kafi hai...Zindagi kaatne ke liye....!!